พระราชกำหนด/พระราชบัญญัติ
เลขที่เอกสาร ชื่อเรื่อง วันที่เริ่มใช้ วันที่สิ้นสุด
พรก. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2565 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 2565 (ฉบับที่ 7) 01/01/2565
พรก. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 2560 (ฉบับที่ 6) 01/01/2560 31/12/2564
แก้คำผิด พรก. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2560 แก้คำผิดพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๖) ลว. วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 01/01/2560
พรก. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 2555 (ฉบับที่ 5) 01/01/2555 31/12/2559
ป.คลัง แก้ไข พรก. ฉ.4 ประกาศกระทรวงการคลังแก้ไขพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 2550 (ฉบับที่ 4) 01/07/2551 31/12/2554
พรก. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2549/Decree no.4 B.E. 2549 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 2549 (ฉบับที่ 4) 01/01/2550 31/12/2554
พรก. 2530 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 2530 01/01/2545 31/12/2549