พิกัดอัตราศุลกากร
เลขที่เอกสาร เรื่อง วันที่บังคับใช้ สารบัญ
6584 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 2565 (ฉบับที่ 7) 01/01/2565 MM65 : พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 2564 (ฉบับที่ 7)
6117 แก้คำผิดพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๖) ลว. วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 01/01/2560 MM60E : แก้คำผิดพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ๖) ลว. วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
5946 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 2560 (ฉบับที่ 6) 01/01/2560 MM60 : พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 2560 (ฉบับที่ 6)
5144 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 2555 (ฉบับที่ 5) 01/01/2555 MM55 : พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 2555 (ฉบับที่ 5)
3746 ประกาศกระทรวงการคลังแก้ไขพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 2550 (ฉบับที่ 4) 01/07/2551 MM51 : ประกาศกระทรวงการคลังแก้ไขพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 2550 (ฉบับที่ 4)
2865 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 2549 (ฉบับที่ 4) 01/01/2550 MM50 : สารบัญ พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร แก้ไข 2550
1228 พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร 2530 01/01/2545 MM : สารบัญ พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร